Elke ondernemer heeft er wel eens mee te maken: ondernemingsrecht.

Wij elke dag. Met veel plezier én uiteraard met verstand van zaken. Of het nu gaat om het oprichten van besloten vennootschappen of andere rechtspersonen, overnames, statutenwijzigingen, herstructureringen of adviezen op het gebied van ondernemingsrecht. Ons team, bestaande uit vijf zeer ervaren medewerkers, werkt iedere dag aan de meest uiteenlopende vraagstukken, voor een grote verscheidenheid aan klanten uit allerhande vakgebieden en sectoren, waarbij persoonlijke service, maatwerk en betrokkenheid centraal staan.

Tot onze cliënten behoren onder meer regionaal, nationaal en internationaal actieve ondernemingen, kleine en grote familiebedrijven, instellingen en overheden.

Ammerlaan Legal heeft goede contacten met notarissen die gespecialiseerd zijn in andere rechtsgebieden dan notarieel ondernemingsrecht en zo nodig kunnen die in overleg met de cliënt bij de zaak betrokken worden.

  

 

 

notaris notarieel ondernemingsrecht akte herstructurering overname  besloten vennootschap advies statutenwijziging
levering aandelen vennootschapsrecht ondernemingsrecht
rechtspersonenrecht
 

aandeelhoudersovereenkomst
koopovereenkomst aandelen optieovereenkomst intentieovereenkomst letter of intent uitgifte aandelen inkoop aandelen intrekking aandelen verpanding aandelen overdracht aandelen juridische fusie juridische splitsing juridische afsplitsing bestuurlijke fusie
stichting fusie stichting administratiekantoor vereniging coöperatie maatschap vennootschap onder firma commanditaire vennootschap activa/passiva transactie overdracht onderneming kapitaalvermindering
afstempeling aandelen inbreng depotovereenkomst personeelsparticipatie

 

AL_banner_2017.gif